WIE IS EP ADVIES

Welkom op de site van EP advies, een eenmansbureau die zich richt op het beheer van de integrale buitenruimte met het accent op groen. De kracht van het bureau zit in een praktische kijk op de (beheer)opgave vanuit gebruik, efficiëntie en beheerbaarheid binnen de kaders van beleid en wetgeving. Dit vertaalt zich naar bondige heldere adviezen die praktisch toepasbaar zijn. Hierbij worden kosten, leefbaarheid, functionaliteit en gebruik van de buitenruimte verwerkt in de adviezen.

De expertise van EP advies is gevoed vanuit een groene achtergrond en dienstverbanden bij aannemers, Ministerie van Defensie (DGW&T), gemeenten en adviesbureaus. Kortom EP advies kent de klappen van de zweep aan zowel de opdrachtnemers – als aan de opdrachtgevers kant. Juist de relatie theorie en praktijk voor u inzichtelijk te maken en met elkaar verbinden is de kracht.

De ruime ervaring met directievoering, uitvoering, inrichting, beheer en beleid en bewonersparticipatie geeft voldoende bagage om uw projecten tot een goed einde te brengen. Resultaatgericht met respect voor elkaar is hierbij het motto.

WIE IS ERIC POL

Ik ben adviseur / eigenaar van EP advies vanuit het mooie groene Otterlo op de Veluwe. Mijn ervaring in het groene spectrum heb ik opgedaan vanuit dienstverbanden in de aannemerij, bij gemeenten, bij het ministerie van Defensie en bij adviesbureaus. Dit geeft mij de benodigde bagage voor een deskundige kijk op de inrichting en het beheer van de openbare ruimte voor zowel het landelijke als het stedelijke gebied. Ik adviseer op beleids – en beheerniveau en vertaal deze adviezen ook in een pragmatische aanpak voor de uitvoering en het beheer van de inrichting. Naast mijn adviesbureau heb ik een vast dienstverband bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug als Strategisch adviseur IBOR / Senior groenbeheerder.

De pragmaticus: Ondernemers die als pragmaticus worden aangeduid, staan open voor vernieuwing. Pragmatici voelen zich emotioneel sterk verbonden met hun bedrijf. Het zijn de no-nonsense ondernemers met hart voor bedrijf en oog voor de klant.

WAAROM EP ADVIES

EP advies bekijkt de zaken vanuit een pragmatische bril en vanuit een belang van de opdrachtgever. Dit belang kan zijn een financieel voordeel (efficiënter, keuzes in wel of niet doen etc.). Een ander belang wat bij overheden en semi-overheden speelt is een politiek belang hiervoor heeft EP advies oog vanuit zijn ervaring vanuit gemeenten en adviesbureaus. Daarnaast is er aandacht voor directe en indirecte communicatie. Afspraak is afspraak , zeggen wat je doet en waarom vindt EP advies belangrijk. Vanuit ervaring en expertise worden de diensten in het belang van de klant op het juiste kwaliteitsniveau uitgevoerd waarbij eerlijke en open communicatie op de voorgrond staan. Samenwerkingsverbanden met bedrijven of andere ZZP’ers zijn goed mogelijk, bijvoorbeeld op het vlak van het ruimtelijke ontwerp.

WAT WE DOEN

Groene beheerparagraaf, beheer(plan)toets en beheerplannen
B.v. Het verzorgen van groenbeheerplannen mogelijk integraal, inclusief maatregelen, vervangingen, meerjarenuitvoeringsprogramma en kosten.
Beheer in combinatie met ontwerp
B.v. Het verzorgen van de beheeruitgangspunten en het aangeven van beheermaatregelen en kosten ten behoeve van de beheerfase van een project. Resulterend in een integraal, beheerbaar ontwerp.
Kwaliteitsinspecties, contractschouw en directievoering
B.v. Kwaliteitsschouw openbaar groen (technische kwaliteit en CROW beeldkwaliteit), contractschouw van beeldbestekken.
Projectleiding en directievoering
B.V. Het proces inrichten en bewaken op (GOTIK) Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit van initiatieffase tot aan de beheerfase. Inclusief het aanvragen van de benodigde vergunningen.
Boominspecties en inventarisaties
B.v. Boominventarisaties en Boom Effect Analyses verwerking van de gegevens in rapportage tabel en kaart, daarnaast het uitvoeren van kwaliteitsinventarisaties van bomen.
Vegetatiebeheer in uiterwaarden
B.V. Kostendoorrekeningen ten aanzien van veiligheidsonderhoud aan vegetatie ten behoeve van de hoogwaterveiligheid.

Momenteel werk ik op de RWS vestiging te Arnhem aan de automatisering van de door mij ontwikkelde kostentool voor veiligheidsonderhoud. Hierdoor kunnen we oppervlakten vegetatie automatisch doorrekenen naar euro’s.

REFERENTIEPROJECTEN

Hierna volgen een aantal referentieprojecten die Eric Pol als adviseur en/of projectleider met goed resultaat heeft volbracht. De projecten zijn gerangschikt in de volgende categorieën:
Bekijk alle projecten

OPDRACHTGEVERS

Contactformulier

EP advies biedt u graag een helpende hand met uw beheer inrichtingsopgaven. Heeft u vragen of wenst u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

EP advies – Beheer Buitenruimte
• BEHEER EN BELEID
• BOMEN
• INRICHTING
• KWALITEITSINSPECTIES
• PROJECTLEIDING
• VEGETATIEBEHEER

Bekijk op LinkedIn

ADRES

Feenstraweg 28
6731 CN Otterlo
Klik hier voor routebeschrijving

CONTACT INFO

T: +31(0)6 5501 1425
E: info@epadvies.nl
W: www.epadvies.nl
KvKnr: 62938711